INVENTOR

Autodesk Inventor

Autodesk Inventor on digitaalse prototüübi loomise lahenduse osa, mis annab inseneride käsutusse efektiivse ja paindliku tööriistakomplekti 3D mehhaanika disainiks, simuleerimiseks, visualiseerimiseks ja dokumenteerimiseks.

Autodesk Inventor tarkvara abil saavad insenerid integreerida 2D jooniseandmed ja 3D andmed üheks digitaalseks mudeliks, mille baasil on võimalik luua toote virtuaalseid presentatsioone, katsetada ja testida toote mudelit enne tootma hakkamist. Inventor tarkvaraga loodud digitaalne prototüüp vähendab ettevõtte arenduskulusid aidates tooted turule tuua  lühema ajaga.

Esimene Inventor’i versioon ilmus 1999 aastal ning kokku on aastate jooksul ilmunud 23 versiooni.

Viimane Inventor 2018 tuli turule käesoleva aasta kevadel. Igal aastal ilmub uus versioon, mille number on aasta numbrist ühe võrra ees. Failide formaadid muutuvad iga uue versiooni tulekuga.

Autodesk Inventor’i geomeetrilise modelleerimise tuumaks  on Autodeski enda poolt arendatav ShapeManager.

Autodesk Inventorit on võimalik osta kolmes erinevas variandis:

Autodesk Inventor  LT (puudub koostu loomise keskkond)

Autodesk Inventor Professional

 

INV2016 1

 

 

Uus tehnoloogia andmete importimiseks teistest CAD süsteemidest.

 • CAD andmete assotsiatiivne import      on võimalik CATIA, SolidWorks, NX, Pro-E/Creo ja Alias failidest laseb      säilitades sideme (link) valitud failiga. Imporditud geomeetria Inventor’s      muutub, kui algne mudel muutub.
 • Valikuline import lubab lugeda      sisse ainult vajaliku osa geomeetriast, mis kiirendab oluliselt protsessi.:      Uus valikusakk (Select tab) annab võimaluse valida, millised objektid      imporditakse CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES või      Rhino failist.
 • Mitme protsessori tugi      võimaldab Inventor’l paremini kasutada arvuti ressursse ja see kiirendab      ka tööd teiste CAD süsteemide failidega.
 • Valikud CATIA , SolidWorks,      Pro-E/Creo, NX, Alias, STEP, IGES, Rhino, SAT, Parasolid Binary files      failide importimiseks on lihtsustatud ja pakuvad selgesti mõistetavaid      impordi variante.

Assotsiatiivne DWG

 • AutoCAD DWG faili saab kiiresti      sisestada Inventor’i Part faili kui DWG aluskihi, kasutades 3D Model sakist      Import käsku Create panel.
 • Aluskihi geomeetriale saab      lisada koostu seoseid.
 • Kasutage Project DWG Geometry käsku      DWG geomeetria-, liitjoonte, avatud ja suletud kontuuride ja DWG blokide      projekteerimiseks. Projekteeritud elemente saab kasutada mudeli elementide      loomiseks.
 • Teie 3D Inventor’i mudel, mis      põhineb DWG geomeetrial muutub vastavalt 2D geomeetria muudatustele      AutoCAD failis.

AutoCAD Electrical’i ja Inventor’i koostöö

 • Uus Electromechanical link Inventor’i      ja AutoCAD Electrical’i vahel tagab ladusa andmevahetuse 2D ja 3D      elektrilise disaini vahel.
 • Kui te loote sideme AutoCAD      Electrical’i ja Inventor’i koostu vahel (see ei ole võimalik Inventor LT      kasutajatele), muutuvad need failid assotsiatiivseteks: disaini andmed,      mida on muudetud ühes toodetest, kajastuvad teises pärast      sünkroniseerimist (Sync)
 • Asendi vaate käsk (Location      View) uues, Electromechanical sakis, Assembly menüüs Inventor’s (puudub      Inventor LT’s), kuvab seadmed ja kaabeldused, mis sisalduvad nii AutoCAD      Electrical’i joonistes, kui Inventor’i koostus.

 

Vabavormide loomine

INV2016 2

Kasutage uusi tõhusaid käske ja töötlusi vabavormide modelleerimise keskkonnas, nagu:

 • Töötage avatud pindade- ja      suletud vormidega.
 • Teisendage mudeli pinnad      vabadeks geomeetrilisteks vormideks et neid töödelda.
 • Uue käsu – Freeform Thicken abil      saab luua kehi, offsett pindu või koorikuid.
 • Lõigake lahti servad, et      tükeldada ja nihutada vabavormide segmente.
 • Eemaldage pinnad.

3D Printimise keskkond

On loodud uus keskkond, kus saab positsioneerida ja orienteerida oma disaini valitud 3D printeri trükiruumis. Samuti saate te selles keskkonnas muuta osa, mis ei vasta lähtedokumentatsioonile. Pärast muudatuse tegemist, võib saata tulemuse Print Studio’sse, või mõnda teise printimise tarkvarasse selle osa trükkimiseks.

INV2016 3

Joonise keskkond

 • Joonise vaadete loomist on      lihtsustatud ja see kasutab ekraanimenüü vahendeid.
 • Teksti formaatiseemiseks on      loodud uued vahendid (Bullets and numbering, strike-through text, enhanced      formatting (all caps, title case, lower case)).
 • Pindade tekstuuri ja omaduste      juhtimise sümbolid on viidud vastavusse uusimate standarditega.
 • Teil on kasutada palju uusi      graafilisi sümboleid, joonistele annotatsioonide lisamiseks.
 • Mullide stiil on kohandatav.
 • Uus Single Segment Leader valik      võimaldab luua luua joonise annotatsioone ühe algussegmendiga.
 • Joonise annotatsioone saab      joondada vertikaalselt, horisontaalselt või serva järgi.
 • Joonisele saab tuua sketši koos      töötlusvahenditega (nodes) ja valida neid Project Geometry käsuga. Lugege:      http://knowledge.autodesk.com/support/inventor-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/ENU/Inventor/files/GUID-BD46F5D6-113C-42DC-BE81-41AC895DDC86-htm.html
 • Uus Sketch Symbols Library      pakub mugava ja kiire võimaluse jagada oma sketšides kasutatavaid      sümboleid. See kogum on Inventor’i joonise fail, mis on vaikimisi antud      projekti Design data kausta alamkaust. Sellega avanevad uued funktsionaalsed      võimalused:
  • Filtritega otsing Sketch       Symbols Library dialoogi aknas.
  • Sketsi eelvaade vastavas       paneelis dialoogaknas enne sketši paigaldamist.
  • Lehitseja laiendus säilib kogu       sketši sümbolite paigutamise sessiooni ajal.
  • Sketch Symbol Library saab       luua IDW ja DWG formaatides, mis võimaldab sümbolite paigutamise mõlemas       formaadis.
  • Sümbolite teeki võib       salvestada ka vabalt valitud asukohta.

Paremad võimalused töö alustamiseks ja õppimiseks

Selleks on loodud rida uusi võimalusi.

 • Home paneelid on taritavad ja      nende suurus on muudetav.
 • Home annab juurdepääsu      suuremale arvule failidega seotud operatsioonidele.
 • Faile saab eemaldada viimati      kasutatud failide loendist.
 • Failide Vault staatus kuvatakse      viimati kasutatud failide loendis.
 • Võimalus luua otseteid viimati      kasutatud failidele ja nende loendile.
 • Help materjalid on      ümbertöötatud, et lihtsustada vajaliku materjali otsimist.
 • Teemade loetelu kohandati      vähendamaks otsimiseks vajalike klikkide arvu.

Graafika/Visualiseerimine/Studio täiustused

INV2016 4

Mõned olulisemad uuendused:

 • Kõik valgustuse stiilid Inventor      Studio’s on nüüd ühendatud IBL’ga. Iga valgustuse stiil võib sisaldada      null kohtvalgustust, kuid peab sisaldama vähemalt ühte IBL.

IBL (Image Based Lighting) põhinev valgustusstiil annab parema valgusallikate valiku tänu Inventor Studio täiustatud IBL kollektsioonile.

Sisenedes Studio keskkonda, on vaikimisi kõik lubatud kohtvalgustuse liigid maha võetud. Soovitatav on kasutada IBL paremaks kujutise esituse (Rendering) tulemuse saamiseks. Kohtvalgustust saab vajaduse korral ise lisada. Samuti saab muuta kehtivat IBL teise IBL vastu.

 • Täiustatud on visuaalseid      efekte varjudega stiilide kasutamisel, mis annab realistlikuma pildi.
 • Inventor Studio kasutab nüüd RapidRT      edasiarendatud konfiguratsiooniga visualiseerimist paremate tulemuste      saavutamiseks.
 • Studio Render Illustration seaded      on viidud View sakile            Appearance Panel            Visual Styles menüüsse. Uus Technical      Illustration käsk annab graafilises aknas realistliku kujutise.

Täiustatud töökorraldus

Siin tasub mainida:

Üldised

 • Kasutage Escape (Esc) klahvi      katkestamaks operatsiooni valitud protsessis.
 • Palju täiustusi on tehtud      dialoogakendele.
 • Add all akna tile stiilid tööriistaribale.
 • Inventor browser’i dokkimise      võimalus mistahes rakenduse külge.
 • Hide all sketch dimensions on      nüüd olemas ka Object Visibility menüüs.
 • Import/Export external rules konfigureerimine      iLogic jaoks (ei ole kasutatav Inventor LT’s).

Lehtmetallist osad

 • Multi-body toetus on lisatud      lehtmetallist osade jaoks.

INV2016 5

 • Paljud käsud võimaldavad      nullraadiusega painutamist.
 • Materiali paksus võetakse      arvesse, kui osa teisendatakse lehtmetall osaks.
 • Punch tööriist näitab      keskpunktide valikuid.

Osa (Part) väljanägemine ja keha- (body), detaili-, või pinna värv on siirdatav lähteosalt tuletatavale osale

Uus Use color värvi siirdamine on lisatud tuletatud koostu (Derived Assembly) võimalustele (puudub Inventor LT’s), Derived Part, Make Part, ja Make Component dialoog akendes.

Torude (Tube and Pipe) seadete täiustused (puudub Inventor LT’s)

Nüüd on võimalik kohandada ühendusdetailide  faili nimesid ja viia osade numbreid osade loetellu (Part List) ka joonise keskkonnas. Varem sai muuta faili nimesid ainult toruelementide puhul.

Osad

 • Uued tõhusad võimalused pindade      loomiseks, mis võimaldavad kasutada Fix ja Move piirjooni.
 • Ruled Surface on lisatud      pinnatöötlemise käskudele.
 • Mirror ja Pattern käsud      toetavad mitme tahke keha samaaegset valimist.
 • Varem ei olnud võimalik      kasutada tahke keha jaoks ebalineaarset mustrit, kui tegemist oli multy      body osaga. Nüüd on see võimalik.
 • Lohista (Drag) sketš lehitsejas      Share käsu valiku kohale, et seda jagada.
 • Measure käsk võimaldab nüüd      mõõta suvalise segmendi nurka keskpunkti suhtes. Selleks tuleb viia kursor      segmendi keskpunkti peale ja oodata, kuini tekib kollane täpp.

Sketš

 • Tee kindlaks, millisele      töötasandile või pinnale sketš on loodud.
 • Valik Show All või Hide All      Constraints kuvamise seadetes, jääb aktiivseks kogu sketši loomise ja      muutmise sessiooni ajaks.
 • Nüüd saab 2D sketšis panna      mõõtme circular või arc geomeetriate vahele.
 • Esimese joonise ülevaate, mis      paigutatakse lehele, Initial View Scale parameeter on lisatud Sheet      Properties gruppi Format Text dialoogaknas.
 • Sketch Dimensions parameeter on      lisatud Object Visibility listi. See valik kuvab kõik 2D või 3D sketšid      peidetud mõõtjoontega.
 • Sketši jagamine on visuaalselt      jälgitav, sest sketš lohistatakse Share käsu valiku kohale..
 • Uus snap point haardepunkt on      lisatud context menu’le: Endpoint, Apparent Intersection, Quadrant, ja Mid      of 2 points.
 • Start Sketch on nüüd kohandatav      ja vaate ning lehe saab valida enne sketši alustamist.

Koost (puudub Inventor LT’s)

 • Uus ohutusfaktori hoiatus  kuvatakse Stress Analysis kasutamisel.
 • Midplane valik on lisatud      koostu Pattern käsule. Valige Midplane, kui soovite lisada mustri valitud      komponendi mõlemile küljele.
 • Replace All on nüüd võimalik      rakendada koostus väljavalitud elemendi jaoks.
 • Design Doctor’i sees saab nüüd      samaaegselt valida mitu vigast seost, mida on vaja eemaldada.

Joonised

 • Joonist saab alustada mistahes      avatud mudelist ja automaatselt rakendada kehtivaid kaamerat ja esitusi      põhivaates.
 • Base View käsu ekraanimenüüd      lihtsustavad põhi- ja projekteeritud vaadete loomist..

Näiteks saate te kasutada ViewCube’i mudeli orienteerimiseks, skaleerida vaadet tarides seda nurgast ja sättida projekteeritud vaateid põhivaate loomise ajal.

Presentatsioonid (puuduvad Inventor LT’s)

 • Tweak käsk kasutab nüüd otsemodelleerimise      vahendeid.
 • Liikumisradade loomine ja      muutmine on lihtsam.
 • Komponentide valimine on      mugavam.
 • Auto Explode käsk on täiustatud      ja lisatud rippmenüüsse.